The Wild Atlantic Way is a beautiful, rugged coastal drive stretching over 2,500km on the west coast of Ireland. It is the world’s longest coastal touring route and offers spectacular views of the West Coast, from Mizen Head in the south of the country, to Malin Head in the North.
 
O’Connor’s Bar and Guesthouse is located right on the Wild Atlantic Way, with stunning views of Brandon Bay. It is at a prime location to explore West Kerry’s contributions to the Wild Atlantic Way, including the Conor Pass, Fermoyle Beach, Brandon Point and Slea Head Drive.
 
Why not add O’Connor’s Guesthouse to your WAW Trip Planner?
 
 
Click on map to enlarge image or view full Failte Ireland Map here.
 
You can also view the official interactive Wild Atlantic Way map here.
 
 

Liên Hệ

Địa chỉ

O'Connor's Guesthouse,
Cloghane Holidays LTD
Main Street,
Cloghane,
Co. Kerry,
V92 PV48

Điện Thoại

+353 66 7138113

Email

oconnorscloghane@gmail.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 66 7138113

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách