Có sẵn tối nay

Chọn Phòng Cho Kỳ Nghỉ Của Bạn

-
+
-
+
-
+

Welcome to O'Connor's Guesthouse & Bar

Located in beautiful Cloghane on the scenic Dingle peninsula and on ‘The Wild Atlantic Way’, O’Connor’s family-owned guesthouse and bar offers comfortable accommodation and a quality dining experience.
In 2014, O’Connor’s received the Irish Hotel Federation award for 150 years in the Hospitality Industry.

Chỗ ở của chúng tôi

Chỗ ở có sẵn tại O'Connor's Guesthouse
Embrace the Wild Atlantic Way of Life
 
Enjoy Gourmet Dining
Enjoy Gourmet Dining
Our charming dining room features picturesque views of the Brandon Estuary and surrounding mountains, where the scenery changes just as much as the weather does. With a wide variety of delectable dishes on our menu and top notch service, you can be sure that your dining experience will be one to remember.
 
 
Explore Beautiful Dingle
Explore Beautiful Dingle
O’Connor’s Bar and Guesthouse is located right on the Wild Atlantic Way, with stunning views of Brandon Bay. It is at a prime location to explore West Kerry’s contributions to the Wild Atlantic Way, including the Conor Pass, Fermoyle Beach, Brandon Point and Slea Head Drive.
 

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách